تبلیغات
 وصیت نامه شهید سید احمد پلارک
بسم الله الرحمن الرحیم
سـتایش خدای را که ما را به دین خود هدایت نـمود و اگر مـا را هـــدایت نمی کرد ما هـدایت نمی شــدیم. السلام علیک یا ثارالله ای چراغ هدایت و کشتی نجات، ای رهبر آزادگان، ای آموزگار شهادت بر حران، ای که زنـــده کردی اسلام را با خونت و با خون انــصار و اصــحاب با وفایت، ای که اسلام را تا ابــــد پایدار و بیمـه کردید .
یا حسین (ع) دخیلم آقا جانم وقتی که ما به جبهه می رویم به این نیت می رویم که انتقام آن سیلی که آن نامردان بر روی مادر شیعیان زده برای انتقام آن بازوی ورم کرده و گرفتن انتقام آن سینه ســــوراخ شده می رویم. سخت است شنیدن این مصیبتها، خدایا به ما نیرویی و توانی عنایت کـن تا بتوانیم بـرای یـاری دینت بکار ببندیم. خدایا به ما توفیق اطاعت و فــرمانبرداری از این رهبر و انقـــلاب عنایت بفرما. خـــــدایا توفیق شناخت خودت آنطور که شـــــهدا شناختند به ما عطا فرما و شهدا را از ما راضـی بفرمــا و ما را به آنها ملحق بفرما.
خدایا عملی ندارم که بخواهم به آن ببالم، جز معصیت چیزی ندارم، والله اگر تو کمک نمی کردی و تو یاریم نمی کردی به اینجا نمی آمدم و اگر تو ستــارالعــیوبی را بر می داشــتی می دانم کـه هیچ کدام از مردم پیش من نمی آمدند، هیچ بلکه از من فرار می کردند حتی پدر و مادرم. خدایا به رحمت و مهربانیت ببخش آن گناهانی که مانع از رسیدن بنده به تو می شود. الهی عفو …
بر روی قبرم فقط و فقط بنویسید ( امام دوستت دارم و التماس دعا دارم ) که می دانم بر سر قبرم می آید .
ظهر عاشورا 24/6/1365
سید احمد پلارک

 تهیه کننده:   fg-m.ir | چند جرعه معنویت