تبلیغات
 وصیت نامه شهید احمدرضا جوادی
بسم الله الرحمن الرحیم
به نام ایزد متعال، به نام آن یگانه معبود، آنکه گل ها را می چیند. به نام آن خلق کننده بندگان او که اولین و آخرین است.
سخنی چند با پدر و مادرم، این رنج دیدگان صحنه زندگی که با چه زحمت ها و با چه خون دل خوردن ها مرا بزرگ کردید تا بتوانم در آینده عصای شما باشم، اما پدر و مادرم، همه این ها را به چشم خود دیدم، این جوان هایتان که در آینده می توانستند چرخ مملکت را بگردانند چون اسلام را در خطر دیدند به معبودشان پیوستند و راضی به رضای پروردگارشان بودند و جان خود را از دست دادند تا من گنهکار آزاد در جامعه اسلامی زندگی کنم.
إن شاالله مرا حلال کنید و در عزایم سیاه نپوشید و در جلوی مردم گریه نکنید، زیرا منافقان خوشحال می شوند و می گویند شما که الان گریه می کنید چرا گذاشتید او برود و انقلاب را خلل در آن ایجاد می کنند.
سخنی با خواهرانم، شما ای خواهرانم زینب گونه زندگی کنید و زینب گونه در صحنه باشید و یاور حق و ضد باطل باشید و إن شاالله پاداشی بزرگ در نزد خدا دارید.
سخنی چند با برادران و خواهران دینیم، شما ای خواهران، حجابتان را حفظ کنید و می دانید که حجاب زن والاتر از خون شهید است و ای برادرانم، صحنه جنگ را فراموش نکنید. برادرانی را که ضد قوانین اسلامی رفتار می کنند با امر به معروف و نهی از منکر به راه اسلام هدایتشان کنید.
والسلام

 تهیه کننده:   fg-m.ir | چند جرعه معنویت