تبلیغات
 وصیت نامه شهید ناصر جام شهریاری
بسم الله الرحمن الرحیم
و تو ای خدای بزرگ كمكم كن كه جزء هدایت‌ یافتگان باشم و نصرتم ده كه با دشمنان دین تو ستیز كنم. ای مسلمانان از همه قشر بدانید كه وظیفه شرعی است كه از ولی امر مسلمین اطاعت كنید. خدایا یاریمان كن تا از اماممان پیروی كنیم، و در خط امام كه همان خط اسلام است، باشید.
ای ملت بیدار ایران هوشیار باشید و نگذارید تاریخ تكرار شود، حال كه جنگ به نفع جمهوری اسلامی ایران پیش می‌رود، همان هایی كه با امام علی (ع) گفتند كه مالك را برگردان، ما با قرآن نمی‌جنگیم، (در اینجا هم این كار را نكنند) متأسفانه همین كار را كردند. قرآن و اسلام در ایران پیاده می‌شود، (اجرا می‌شود) نه در حزب بعث صدام.
آری در زمان دودمان ننگین پهلوی، سرمان در لاك خودمان بود و هیچ توجهی نداشتیم كه بر ما و مكتب ما چه می‌گذرد و باز خداوند بر ما منت نهاد و رهبری از سلاله محمد (ص) خمینی این مرد بزرگ، مرد با تقوا، این اسلام شناس واقعی را ولی امر و رهبر و پیشوای ما كرد.
ای آمریكای خونخوار كه خون همه محرومان در سراسر گیتی به دست تو و یا جیره‌ خوارانت می‌ریزد، به یاری حق و همت امت اسلامی دیگر عمرت به پایان رسیده است و تو را در جهان كه رسوایی، رسواتر خواهیم كرد . تو كه هر روز در جنوب لبنان و السالوادور خون ها می ‌ریزی و سازمان حقوق بشرت در خواب خرگوشی فرو رفته است.
والسلام

 تهیه کننده:   fg-m.ir | چند جرعه معنویت