تبلیغات
 وصیت نامه شهید محمود برجعلی زاده صبوری
بسم الله الرحمن الرحیم
اكنون، آن روز فرا رسید كه هر لحظه انتظارش را می كشیدم تا شاید بتوانم به دیار همیشه زندگان بپیوندم و دینم را به اسلام و قرآن ادا كنم. امروز می بینم رژیم بعثی مخالفت خود را با امت مسلمان تا جایی رسانده كه آنها را به توپ و موشك می بندد لیكن بی خبر از آن جاست كه اینان (رزمندگان كفرشكن اسلام) از مكتب حسین (علیه السلام) الهام گرفته اند و شهادت را پیروزی مهم تری می دانند.
من چند مأموریت به عنوان پیوستن به نیكان (شهدا) رفتم ولی سعادت نیافتم. شاید بتوانم در این خطه خوزستان (محل زندگی مسلمانان) كه به وسیله صدام تكریتی و به دستور اربابانش اشغال شده خاری باشم تا در موقع بلعیدن، گلویشان را بدرم. باید بگویم كه این ناجوانمردان كه نتوانستند به ما ضربه كاری بزنند اگر بخواهند از نظر اقتصادی چاه های نفت ما را بگیرند، آنقدر می جنگیم تا خونمان با طلای سیاه آمیخته شود و كارشان را مختل سازد و این گونه اسلام را به آنها بنمایانیم و این چنین جهان را به حیرت وا داریم و ادامه خون حسین بن علی (علیه السلام) را به نمایش بگذاریم.
 … پدر و مادرم برای اسلام نگران باشند نه برای من. پدر بزرگوارم! بعد از من چیزهایی را كه از من باقی مانده به آنهایی كه از من طلب دارند بدهید مثلاً بانك و جاهای دیگر، به آن صورت بدهكاری ندارم اگر داشته باشم یادم نیست، یك اندازه هم خیرات بدهید. به فرموده امام از نظر مادی به فقرا بنگرید و از نظر معنوی به اولیاء الله. سعی كنید به فقرا كمك كنید. برادر و خواهرهایم را قرآن تعلیم دهید و آنها را به جریانات روز واقف گردانید. به جای این كه ناراحت شوید خوشحال شوید زیرا افتخار از این بزرگ تر نیست. خداحافظ پدر و مادر و برادران و خواهرانم . شما را به خدای بزرگ می سپارم تا زنده هستید از خدمت كردن به اسلام سستی نورزید. … حماسه گران ایرانی می خروشند و خون می افشانند. تاریخ نویسان قلمشان از حركت باز نمی ایستد. جوانان با فریاد الله اكبر به لقاءالله می پیوندند. پدران صبر و بردباری پیشه می كنند تا خانواده را همچنان پا برجا نگهدارند و مادران شیردل با داغی كه به گوشه جگرشان رسیده همچنان با یاد خدا استقامت می كنند. چرا؟ پرواضح است، اینان فقط به پیروزی قطعی اسلام فكر می كنند و این جانبازان را كه در جبهه می بینید هدفشان نابودی كفر و نفاق است. آیا وقت آن نرسیده ما هم دینمان را به این ملت زحمتكش و ستم كشیده ادا كنیم؟ ما می رویم. امیدواریم خدا هم ما را بپذیرد و این شهادت را سرپوش گناهانمان كند .
به مادرم بگویید برایم گریه نكند چون از اجر و ثوابی كه باید برایش بنویسند كم می كنند و اصلا افسوس نخورد. بلكه افتخار كند. برادرانم و خواهرانم را حزب اللهی و در خط امام تربیت كنید تا حسابی در مقابل مسامحه گران بایستند. پیامم به ملت بیدار همیشه در صحنه این است كه هیچ گاه از امام و خطش جدا نشوید .
فدای همه شما ملت ستم دیده
 محمود برجعلی

 تهیه کننده:   fg-m.ir | چند جرعه معنویت