تبلیغات
 وصیت نامه شهید سید حسین آقامیرتبار خشکرودی
 ای‌ ملت‌ شهید پرور قهرمان! به‌ این‌ شعار مقدس‌ که‌ بارها داده ‌اید و زمزمه‌ داشته‌ اید جامه‌ عمل‌ بپوشانید و به‌ صدای‌ «هل‌ من‌ ناصر» حسین ‌زمان،‌ لبیک‌ گویید و او را در جماران‌ تنها نگذارید که‌ خدای‌ تبارک‌ و تعالی‌ بر شما غصب‌ می کند و هرگز از خط‌ روحانیت ‌اصیل‌ جدا نشوید که‌ این ها زحمت‌ زیادی‌ برای‌ اسلام‌ کشیدند و اسلام‌ را تا به حال‌ حفظ‌ کردند.
خوب‌ عزیزان‌ من‌! مخصوصاً برادران‌ بسیجی! بر شماست‌ که‌ اسلام‌ و دستاوردهای‌ انقلاب‌ و زحمات‌ خون‌ شهدا را حفظ‌ کنید و این‌ امکان‌ ندارد مگر با اقدام‌ عملی‌؛ یعنی‌ با رفتن‌ به‌ جبهه‌ می توان‌ راه شهدای اسلام‌ را ادامه‌ داد. در خاتمه‌ پیامی‌ به‌ پدر و مادر عزیز: پدر و مادر عزیزم‌! شما به من گفته اید که‌ من‌ در دوران‌ کودکی‌ نزدیک‌ بود بمیرم‌ ولی‌ با التماس‌ زیاد شما به‌ دست‌ معالج‌ نجات‌ یافتم‌ و حالا باید ثمره‌ آن همه‌ زحمت‌ و سختی‌ را بگیرید؛ چون‌ ما همه‌ امانت‌ خدا هستیم‌. فکر می‌کنم‌ که‌ از این‌ همه‌ زحمت‌ برای‌ من، قصدتان‌ این‌ بود که‌ بزرگ‌ شوم‌ تا کاری‌ برای‌ شما انجام‌ دهم‌؛ البته‌ این‌ قصد همه‌ والدین‌ به‌ فرزندشان‌ می‌باشد ولی ‌بدانید که‌ با شهادت‌ من‌ حاصل‌ آن همه‌ زحمت‌ را گرفته‌اید؛ حاصل‌ معنوی‌ که‌ پیش‌ خدا از همه‌ چیز با ارزش ‌تر است. به‌حرف های‌ سوء هیچ کس‌ گوش‌ ندهید. صبر مطلق‌ داشته‌ باشید؛ صبر برای‌ خدا؛ چون‌ خدا با صابران‌ است.‌ زیاد ناراحتی‌ نکنید. نمی‌گویم‌ گریه‌ نکنید؛ گریه ‌کنید به خاطر خدا؛ چون‌ گریه‌ قلب ها را صیقل‌ می دهد؛ گریه‌ برای‌ مظلومیت‌ امام‌ حسین ‌علیه‌ السلام‌ و اما‌ تو ای‌ خواهرم! ‌گریه‌ زیاد نکن،‌ صبر پیشه‌ کن.‌ بی‌ طاقتی‌ نکن.‌ بدان‌ برادرت‌ راه‌ خوبی‌ را انتخاب‌ کرده‌ و تو این‌ را‌ه با سعادت‌ را برای‌ کسانی ‌که‌ حرف‌ سوء می‌زنند توجیه‌ کن‌ و به‌ آنها بفهمان‌ که‌ برادرت‌ از دست‌ نرفته‌ بلکه‌ بدست‌ آمده‌ است‌ و شما ای‌ برادرانم‌! راه‌ خود را انتخاب‌ کنید؛ راهی‌ که‌ شما را به‌ سعادت‌ ابدی‌ برساند، إن شاءالله‌.
خدایا! بیامرز ما را و پدر و مادر ما را. خدایا! رزمندگان‌ اسلام‌ را پیروز و قوت‌ بیشتر برای‌ عملیات‌ نهایی ‌به‌ آنها عطا بفرما. طول‌ عمر بابرکت‌ به‌ رهبر کبیر انقلاب‌ و صحت‌ و سلامتی‌ کامل‌ به‌ او عنایت‌ بفرما. ظهور امام‌ زمان عجل الله تعالی فرجه را نزدیک‌ فرما. ما را از منتظران‌ واقعی‌ آن‌ حضرت‌ قرار بده‌.
در خاتمه‌ از شما می خواهم‌ شب‌ اول‌ قبر برای‌ من‌ نماز لیله‌ الدفن‌ و قرآن‌ زیاد بخوانید. برای‌ من‌ طلب‌ مغفرت‌ کنید. برای‌ شادی‌ ارواح‌ طیبه‌ شهدا اسلام‌ به ویژه شهدای عزیز، اندی‌ ساروی، قنبری‌ ساروی، معلمی‌ جویباری‌ و پور هاشم‌ کله‌ بستی‌ صلوات.‌
والسلام

 تهیه کننده:   fg-m.ir | چند جرعه معنویت